تولید قالب فلزی بتن |طرح شرکت بوذرجمهر|فروش 77611361|پلای وود

قالب فلزی تسمه 6 سانتیمتر ( طرح شرکت بوذرجمهر ) :

    در بازار ایران به قالب های فلزی بتنی که بصورت تسمه ای جوشی با لبه 6.3 سانتیمتر تولید و ساخته می شود قالب بوذرجمهری ( بوذرجمهر قالب ) می گویند.

طرح قالب شرکت بوذرجمهر صنعت با ورق رویه 3 میلیمتر و تسمه های پانچ شده دور 6 سانتیمتر تولید می شود.

پانچ قالب های بوذرجمهری بصورت ستاره ای شکل ( گل ) می باشد.

وزن یک قالب مدولار 50*100 تسمه 6 جوشی 22.5 کیلوگرم می باشد.

 

فروش تهران : 77611361

فکس        :    89771673

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است

برخی از مشتریان ما