داربست مدولار

داربست مدولار چیست؟ داربست مدولار به انواع داربست هایی مثلثی،چکشی و به صورت کلی انواع داربست های زیر بتن گفته می شود. اجزای این داربست ها از قبل طراحی شده است و تنها باید آن ها را به هم متصل کرد.کاربرد این داربست تنها به ساختمان‌سازی محدود نمی‌شود و همه‌کاره بودن آن باعث شده که […]