وزن قالب فلزی بتن فلزی در لیست پایین مشخص گردیده است البته این را باید در نظر داشته باشید که وزن های جدول پایین حدودی می باشد و وزن نهایی بر مبنای قبض باسکول محاسبه می گردد.
قالب فلزی بتن در دو نوع لبه خم و تسمه ای تولید می گردد. ، همینطور که در جدول پایین مشاهده می کنید قالب بتن تسمه ای از قالب بتن لبه خم سنگین تر می باشد.
علت اختلاف وزن قالب های تسمه ای و لبه خم از این جهت است که قالب های لبه خم کلا یک پارچه از ورق سه میل تولید می گردد. و جوش کاری کمی در پشت قالب صورت می گیرد.
ولی قالب های تسمه ای از ورق ۳ میل و ۵ میل تولید می گردد. به طوری که رویه قالب ها از ورق ۳ میل و تسمه های آن از ورق ۵ میل تولید می گردد.

قالب بتن های سوراخ دار (سوراخ بولت خور) حدود ۲۰۰ گرم از قالب های بدون سوراخ سنگین تر می باشند.

این موضوع بخاطر این است که پشت جایی که سوراخ می شود ورقی قرار داده و جوشکاری می شود که این کار برای استحکام اطراف سوراخ قالب نیاز است.

قالب تسمه تسمه ۶ سانتی فقط به صورت تسمه ای تولید می شود.
وزن قالب های تسمه ۶ سانتی از قالب های لبه ۵ سانت بیشتر است و استقامت زیادی را هنگام بتن ریزی دارد و همچنین طول عمر بیشتری دارد.

وزن قالب فلزی

برخی مشتریان ما