بتن تازه و بتن سخت در محيطهاي اقليمي گرم و در درجه حرارت زياد بخشي از عملکرد مطلوب خود را از دست مي دهند.

اين مشکلات با افزايش نفوذ پذيري که خود منجر به کاهش مقاومت ذاتي بتن در مقابله با خرابيهاي ديگر مي شود از تاثيرات محيط گرم روي بتن سخت شده مي باشد . علت تغييرات در بتن سخت شده به طور عمده ناشي از اجبار به مصرف آب بيشتر در طرح اختلاط است. بزرگترين مشکل اقليم گرم روي بتن، گيرش سريع و کاهش کارائي بتن تازه مي باشد که براي جبران آن توليد کنندگان آب مصرفي طرح اختلاط افزايش مي دهند.

جک سقفی

با افزايش آب مصرفي مقاومت کاهش و نفوذ پذيري افزايش مي يابد و در صورتيکه عوامل مخرب ديگر مثل يونهاي مضرر هم در محيط وجود داشته باشد و به سرعت عمر مفيد و پايائي بتن کاهش خواهد يافت و در مناطق گرم و خشک و تبخير سريع آب از سطح آزاد بتن فرايند آبگيري ( Hydration ) سيمان متوقف شده و منجر به ترکهاي جمع شدگي خميري ( Plastic shrinkage cracks ) خواهد شد. در محيطهاي گرم و مرطوب به علت نفوذ رطوبت در بتن سخت شده خرابي هاي بتن افزايش مي يابد البته به جز ترک خوردگي ناشي از جمع شدگي, به هر حال در محيط هاي گرم و خشک نيز امکان رطوبت در پاره اي از کاربردها به طور محسوس وجود دارد مثل سازه هاي آبي بتني ، پي ها که در خاک مدفون هستند و به احتمال کاربرد زمينهاي اطراف آب و رطوبت به خاک تزريق خواهد شد.

قالب بتن

قالب فلزی بتن

مشکلات بتن ریزی در مناطق گرمسير به صورت خلاصه عبارتند از : _ نياز به آب بيشتر در طرح اختلاط _ افزايش سرعت گيرش سيمان _ کاهش اسلامپ و کارآئي بتن تازه به علت گيرش زود رس _ ايجاد ترکهاي جمع شدگي خميري _ مقاومت فشاري نهائي کمتر (گرچه مقاومت فشاري اوليه افزايش مي يابد) _ افزايش نفوذ پذيري و کاهش محسوس پايائي بتن _ ظاهر نامطلوب سطح بتن _ کاهش زمان اجرائي جهت حمل و ريختن بتن و ويبره زدن (در پاره اي از موارد اين زمان به 20 دقيقه کاهش مي يابد)

تجهیزات قالب بتن

وزن قالب فلزی

تمهيدات بتن ريزی در مناطق گرمسيري : در صورتيکه دماي بتن در لحظه بتن ريزي از 32 درجه بيشتر باشد بايد بتن ريزي را متوقف کرد يا شرايط ويژه اي را جهت کنترل دماي بتن به کار برد. به هر حال در روزهای گرم سال در مناطق گرمسير موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد. _ دماي سيمان در هنگام اختلاط بايد کمتر از 50 درجه باشد نگهداري سيمان در محلهاي سايه و خنک و با استفاده از سيلو مناسب با رنگ آميزي مناسب مي تواند در پائين نگهداشتن دماي سيمان به کار رود.

میزان مصرف سیمان نباید از 350 کیلوگرم بر متر مکعب کمتر باشد تا بتوان کارایی و مقاومت لازم را بدست آورد, و همچنین میزان مصرف بتن نباید بیشتر از 450 کیلوگرم بر متر مکعب باشد, چون گرمای آزاد شده ناشی از فعل و انفعالات سیمان منجر به دمای زیاد بتن خواهد شد .

به کارگیری سیمان کند گیر در حد (تیپ دو) – به کار گیری سیمان پوزولانی به خصوص استفاده از میکروسیلیس یا به کارگیری مواد افزودنی که موجب کاهش دمای گیرش شود توصیه می شود.

شن و ماسه باید در زیر سایه نگهداری شود و در صورت لزوم سنگ دانه ها با آب پاشی خنک شوند.

به کارگیری دانه های گرد گوشه (رودخانه) به علت کارایی بیشتر مناسب تر است.

دانه بندی شن و ماسه حتما باید در محدوده استاندارد باشد و اگر در حد میانی استاندارد باشد که منجر به تولید بتن متراکم شود مناسب تر است.

به کار گيري شن درشت منجر به نفوذ پذيري بيشتر مي شود بنابراين به کارگيري شن ريزتر در طرح اختلاط توصيه مي شود.

باید آب خنک استفاده شود و به کار گیری عایق حرارتی برای لوله ها و مخازن آب توصیه می شود. در صورت ناتوانی در کنترل پنل می توان از خرده یخ برای خنک کردن آب استفاده نمود.

به هیچ وجه نباید برای کنترل اسلامپ و کارایی از آب بیش تر از حد تعیین شده در طرح اختلاط استفاده نمود.

ميلگرد در شرايط محيطي فوق العاده شديد بايد بايد گالوانيزه با آغشته به اپوکسي باشند(در مناطق گرم و خشک به کارگيري اين روشها ضروري نمي باشند( _ به کارگيري پوشش بتني در اطراف ميلگرد ها جهت تامين پايائي ضروري مي باشد بايد از به کارگيري مقاطع نازک بتني با درصد زياد ميلگرد خودداري شود.

_ به کار گيري قالب بتن چوبي به علت کوچکي ضريب انتقال حرارت نسب به قالب فلزی بتن مرجع است. _ قالب بتون بايد حتما آب بندی باشند تا شيره و آب از دسترس بتن خارج نشود.

_ بتون ریزی در ساعات خنک و سايه روز انجام شود.

_ حتما از تبخير آب سطحي بتن جلوگيري به خصوص در مقابل وزش باد و نور خورشيد با بکارگيري روکشهائي روي سطحي جلوگيري کرد.

_ تراکم بتن حتي الامکان بايد به صورت کامل انجام شود تا پايائي بتن را بتوان تضمين نمود.

_ عمل آوري بتن بايد به طور کامل و در اولين فرصت ممکن انجام شود و به نحوي که آب سطحي بتن از دست نرود.

روشهاي عمل آوري عبارتند از: جاري نمودن آب مناسب روي بتن (توجه به تبادل حرارتي و از دست رفتن حرارت بتن لازم است( آب پاشي به طور مدوام و با آب مناسب البته توصيه مي شود به خصوص دفعات اوليه آب داراي حرارت نزديک بتون تازه باشد تا امکان تبادل حرارتي از بين ببرد.

حتي اگر قرار است آب روي سطح بتون گرفته شود بايد چند ساعت اوليه با آب گرم روي سطح بتن آب پاشي نمود و سپس اقدام به اين کار کرد.

به کارگيري روکش مرطوب نظير گوني, نمد, حصير, کاه, ماسه تميز و خاک اره. به کار گيري روکش غير قابل نفوذ شامل کاغذ نفوذ ناپذير, نايلون.

حداقل زمان عمل آوري در مناطق گرمسيري 7 روز مي باشد ولي براي سیمان های تيپ 2 و 5 و سیمان های پوزولانی 14 روز است.

_ به کار گيري گوشه هاي پخ شده در قطعات جهت جلوگيري از تبخير سريع از اين نواحي

نتيجه گيري: فلات مرکزي ايران کويري بوده و داراي اقليم گرم و خشک مي باشد. شرايط آب و هواي اقليم مزبور جهت بتن ريزي و عمل آوري مناسب نمي باشد. طراحان و مجريان مي توانند با به کار گيري مشخصات و روشهاي اجرائي مناسب بتن با مقاومت فشاري, پايائي و کارائي خواسته شده توليد نمايند.

افزايش آب به بتن جهت افزايش کارائي نتيجه نامطلوب دارد. تامين رطوبت و جلوگيري از وزش باد از روي سطح بتن در دوره عمل آوري ضروري مي باشد و به طور وسيعي از ترک خوردگي جمع شدگي جلوگيري مي کند طبق آيين نامه آبا به کارگيري بتن تازه با دماي بيشتر از 32 درجه سليسوس ممنوع است و بايد در شرايط هواي گرم با خنک کردن آب و سنگدانه ها از دماي بتن کاست و سپس استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *